สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 0 0 0 0 0 31 0 1 2 0 5 0 0 1 0 0 0 0 4
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 6
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยพณิชยการบางนา 1 0 0 0 0 6 0 11 1 1 1 0 0 12 0 0 0 3 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อ่อนนุชบริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 0 0 0 0 0 2 0 11 0 0 2 0 0 28 0 1 0 3 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 2 0 0 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 0 0 0 0 0 15 0 3 12 4 0 1 0 0 0 3 0 2 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 0 3 0 1 0 2 2 0 3 8 0 0 0 10 0 7 0 3 8
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 8 0 3 0 0 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 0 0 0 0 0 1 7 0 2 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 6 2
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 0 0 0 0 0 4 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 2 0 0 0 0 8 1 2 1 5 8 0 0 4 0 1 1 5 4
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0