สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่ไม่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายเขตพื้นที่การศึกษา

หน่วยงาน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สพม.ปทุมธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
สพม.ลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
สพม.นครราชสีมา 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 7 10
สพม.บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 6 0 0 0 1 1 5
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 2 4 0 0 0 3 1
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 1 1
สพม.ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
สพม.อุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
สพม.เลย หนองบัวลำภู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
สพม.เลย หนองบัวลำภู 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2
สพม.หนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
สพม.สกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9 3 0 0 0 0 0
สพม.นครพนม 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 12 0 6 1 0 0 1 6 0
สพม.เชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0
สพม.แพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
สพม.กำแพงเพชร 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
สพม.ตาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 5
สพม.สุโขทัย 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
สพม.เพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
สพม.นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
สพม.สงขลา สตูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สพม.ตรัง กระบี่ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
สพม.ตรัง กระบี่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
สพม.ยะลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
สพม.นราธิวาส 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
สพป.อ่างทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
สพป.ลพบุรี เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
สพป.ลพบุรี เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สพป.ชัยนาท 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
สพป.ชลบุรี เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สพป.ระยอง เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
สพป.ระยอง เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สพป.จันทบุรี เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สพป.สระแก้ว เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
สพป.สระแก้ว เขต 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 2 0
สพป.นครราชสีมา เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สพป.นครราชสีมา เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
สพป.นครราชสีมา เขต 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
สพป.สุรินทร์ เขต 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
สพป.สุรินทร์ เขต 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 0 0 1 0 0 3 0 1 2 3 6 0 2 4 0 2 0 5 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 15 0 1 8 0 2 0 9 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10 0 2 5 0 0 0 5 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 5 5 0 0 0 10 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
สพป.บึงกาฬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
สพป.ขอนแก่น เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
สพป.อุดรธานี เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สพป.อุดรธานี เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
สพป.เลย เขต 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
สพป.เลย เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
สพป.หนองคาย เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
สพป.มหาสารคาม เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สพป.มหาสารคาม เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สพป.สกลนคร เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0 5 1
สพป.นครพนม เขต 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
สพป.มุกดาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 0
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
สพป.ลำพูน เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สพป.เชียงราย เขต 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
สพป.เชียงราย เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 8 0
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
สพป.อุทัยธานี เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 9 0 1 0 1 0
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สพป.ตาก เขต 2 0 0 0 0 0 7 0 0 4 0 5 0 2 24 1 3 2 34 2
สพป.พิจิตร เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สพป.ราชบุรี เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 24 0
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0
สพป.นครปฐม เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สพป.สมุทรสาคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
สพป.เพชรบุรี เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 2 0
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
สพป.กระบี่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
สพป.ภูเก็ต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
สพป.ระนอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
สพป.ชุมพร เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สพป.สงขลา เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
สพป.สงขลา เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 2
สพป.สตูล 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
สพป.พัทลุง เขต 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0
สพป.ปัตตานี เขต 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 15 0 0 0 5 0
สพป.ปัตตานี เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
สพป.ยะลา เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
สพป.นราธิวาส เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0
สพป.นราธิวาส เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 3 1