App พาน้องกลับมาเรียน สำหรับอุปกรณ์ iOS

การติดตั้งแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์ iOS อ่านขั้นตอนในลำดับที่ 1 ให้เข้าใจก่อนแล้วทำตามให้ครบทุกข้อ กรณีแอพมีการอัพเดตให้ลบแอพเดิมออกแล้วติดตั้งและทำตามขั้นตอนการติดตั้งใหม่ทุกครั้ง

1. ขั้นตอนการติดตั้ง (อ่านก่อนใช้งาน) 2. แตะเพื่อติดตั้ง Application (เวอร์ชั่น 1.0.4 วันที่ 7 เมษายน 2565)